Dagligpressen

Boligpriserne er stadig i vækst og det ser ud til at fortsætte

Antallet af handler med enfamiliehuse fortsatte opad i august måned, når man korrigerer for almindelige sæsonudsving i boligomsætningen. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Dermed er antallet af handler på det højeste niveau siden sommeren 2007 hvor det danske marked for huse fortsat var brandvarmt. Aktiviteten har været stort set uændret på ejerlejlighedsmarkedet det seneste år, men ramte allerede sidste år et højt niveau.

Interessen for at købe bolig afspejler sig også i priserne der er steget med 3,9 pct. for enfamiliehuse over det seneste år. Dog kan den velkendte tendens med stigende priser i årets første måneder og en mere flad udvikling derefter også ses i år, hvor priserne tog et stort hop frem til april måned men har ligget stort set stabilt derefter.

For ejerlejligheder fortsætter priserne dog støt opad og steg 0,9 pct. i august og er dermed steget med hele 6 pct. over det seneste år.

Højere priser på vej til hele landet

Fremgangen på boligmarkedet er drevet af kombinationen af ekstremt lave renter, stigende realløn og fremgang i beskæftigelsen. Når boligprisstigningerne spreder sig fra de store byer og ud i landet, som det er tilfældet i øjeblikket, løfter det danskernes boligformue og det er godt nyt for det private forbrug, boliginvesteringerne og væksten herhjemme.

Faren er, at prisstigningerne kører af sporet, som vi så det under den seneste boligboble i 2006. Der er dog ingen tegn på en generel overophedning på boligmarkedet. Boligbyrderne, dvs. hvor stor en del af den disponible indkomst en boligejer bruger på at betale renter, afdrag og boligskatter, ligger lavt i en historisk kontekst og en solid dansk økonomi giver plads til yderligere prisstigninger. Vi forventer at priserne på enfamiliehuse stiger i gennemsnit 3-4 pct. over det kommende år.

Mindre medvind til ejerlejligheder

I de store byer, særligt København og Århus går det rigtigt stærkt. Vi ligger med årlige prisstigninger på mere end 10 pct. i København og omkring 6 pct. i Århus. Selvom vi ikke mener, at der er tale om en boligboble, så øger det risikoen for spekulativ adfærd og bobledannelser når prisudviklingen går så stærkt. Vi forventer at en kombination af øget nybyggeri, svagt stigende renter, udsigt til højere boligskatter i 2021 samt strammere låneregler for boligkøb vil dæmpe prisstigningerne på ejerlejligheder over det kommende år.

Tilføj kommentar

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed