Dagligpressen

Haveplanter kan gøre stor skade i den danske natur

Haveselskabet er gået sammen med Miljøstyrelsen for at udpege de planter, der kan give problemer i fremtiden. Haveselskabet opfordrer derfor haveejerne til at dele deres erfaringer fra egen have.

De kan både se smukke ud og dufte ganske dejligt. Men prydplanter og blomstrende buske som hybenrose, canadisk gyldenris og kæmpebalsamin kan også være invasive arter, der med tiden kan kvæle andre planter og dyreliv og gøre stor skade på den danske natur.

Haveselskabet har derfor indledt et samarbejde med Miljøstyrelsen for at sætte de planter, der måske kan give problemer i fremtiden, på en observationsliste. På den måde kan der blive holdt øje med, hvordan de spreder sig. Derfor opfordrer Haveselskabet nu danske haveejere til at dele deres erfaringer fra haven.

– Tænk, hvis vi kunne have stoppet skvalderkålen eller kæmpebjørnekloen i opløbet. Det er bedre at forebygge end at helbrede – også i haven. Det kan tage lang tid og også blive en dyr fornøjelse at bekæmpe en invasiv plante, når først den har etableret sig. Derfor vil vi gerne have haveejernes hjælp til at få et overblik over problematiske planter, før de spreder sig, siger Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet.

Otte forbudte planter har etableret sig

Der er 23 plantearter på EU’s forbudsliste over plantearter, som har potentiale til at etablere sig i den danske natur – og otte af dem har allerede gjort det. Blandt dem er prydplanter som kæmpebalsamin og gul kæmpekalla, som har taget springet over stakittet fra dyrket have til vild natur.

Miljøstyrelsen har foreslået at yderligere 12 plantearter kommer på en national forbudsliste i 2018. Men de skal undersøges nærmere, før et eventuelt forbud kommer på tale. Derfor er information om planter på listen, der ikke spreder sig, også vigtig. Hver enkelt observation kan være med til at sikre, at skønne haveplanter ikke forbydes på et for spinkelt grundlag.

Del din viden med Haveselskabet

Hjælp Haveselskabet med at udpege plagsomme planter ved at udfylde en blanket med spørgsmål på Haveselskabet.dk/invasiv. Kender du ikke navnet på planten, kan du tage et billede af den. Fristen for at deltage i undersøgelsen er 1. september 2018.

På Haveselskabet.dk/invasiv kan du se hvilke planter, der vækker bekymring – og også hente inspiration til, hvad du kan plante i stedet.

Haveselskabet anbefaler …

… at der i lovgivningen skelnes mellem oprindelige vilde arter og forædlede sorter. Langt de fleste haveplanter kan nemlig dyrkes uden problemer for hverken haveejer eller vild natur. Forædlede sorter breder sig som regel mindre end de oprindelige vilde arter.

Et eksempel er almindelig sommerfuglebusk (Buddleja davidii), som både sommerfugle og mange haveejere er glade for. Den står allerede på Miljøstyrelsens observationsliste, fordi den i mange lande har spredt sig ukontrolleret. Men mange moderne sorter er sterile, og derfor er ikke alle sommerfuglebuske et problem. Da man ikke ved, i hvor høj grad de eksisterende sommerfuglebuske i Danmark frøsår sig, er det vigtigt, at haveejere observerer, om der er frøplanter nær sommerfuglebuskene eller ej.

Uanset om en plante spreder sig eller ej er observationerne vigtige – og derfor anbefaler Haveselskabet landets haveejere om at dele deres viden.

Tilføj kommentar

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed