Dagligpressen

Arla udbetaler milliarder

ko

Efter et vanskeligt første kvartal kom Arla ud af 2018 med et øget salg og en højere andel af varemærke- produkter. Transformationsprogrammet Calcium leverede besparelser langt over målet for året, og en historisk stærk finansiel balance gør, at bestyrelsen fastholder sit forslag om at udbetale hele nettoresultatet for 2018 til andelshaverne.

Koncernens omsætning steg til 10,4 milliarder EUR (sammenlignet med 10,3 milliarder EUR i 2017 og 9,6 milliarder EUR i 2016) primært drevet af en stærk vækst i salget af brandede produkter på 3,1 procent med et større udvalg af mejeriprodukter, der imødekommer forbrugerne efterspørgsel. Andelen af Arlas salg, som blev solgt under varemærker, voksede til 45,2 procent og overgik dermed det langsigtede mål på 45 procent i koncernens Good Growth 2020-strategi.

Arla-indtjeningen, som måler den værdi, Arla skaber per kilo ejermælk, fortsatte med at stige året igennem efter et presset første kvartal og sluttede på 36,4 som gennemsnit for hele 2018.

ÅRETS NETTORESULTAT UDBETALES TIL ANDELSHAVERNE
De negative konsekvenser af sommerens tørke i Europa blev som ventet synlige ved udgangen af 2018, hvor den forventede vækst i mælkeindvejningen stagnerede, og Arlas andelshavere oplevede stigende foderpriser. Arlas historisk stærke finansielle balance i 2018 gjorde det muligt for bestyrelsen at foreslå en ekstraordinær engangsudbetaling af hele årets nettoresultat på 290 millioner EUR til andelshaverne. Overskuddet vil blive udbetalt med et gennemsnit på 2,3 EUR-cent per kilo mælk, den enkelte andelshaver har leveret til selskabet i 2018.

Arla Foods’ bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard siger, “Som et landmandsejet mejeriselskab bekymrer vi os om vores andelshaveres ve og vel, og vi har set, hvordan mange af vores kolleger har lidt under den tørre sommer sidste år. Vi har nu en enestående mulighed for at hjælpe dem uden at det påvirker koncernen negativt, og jeg er stolt af det forslag, vi har indstillet.”

CALCIUM OVERGÅR FORVENTNINGERNE
I 2018 genvandt Arla sin konkurrenceevne da transformations- og effektiviseringsprogrammet Calcium blev fremskyndet på grund af blandt andet påvirkningen fra eksterne faktorer, herunder et faldende britisk pund og en svækket svensk krone samt et historisk værdiskift mellem mælkefedt og protein.

Calcium skal gøre Arla til et mere konkurrencedygtigt mejeriselskab og har som mål at sikre besparelser på mere end 400 millioner EUR i 2021, hvoraf 300 millioner EUR skal investeres i en konkurrencedygtig mælkepris til andelshaverne, og mere end 100 millioner EUR skal investeres i fremtidige vækstmuligheder for virksomheden. I 2018 overgik Calcium forventningerne markant med omkostningsbesparelser på 114 millioner EUR mod et oprindeligt mål for året på 30 millioner EUR.

Arla Foods’ CEO Peder Tuborgh siger om Calcium, “Vi traf tidligt i 2018 en beslutning om at fremskynde Calcium, og jeg er glad for at kunne sige, at hele organisationen har bakket op om rejsen, så vi allerede nu har en helt anden tilgang til vores arbejdsprocesser, omkostninger og investering i forretningen. Det har styrket vores resultater løbende året igennem, så vi her ved indgangen til 2019 er i en væsentlig bedre position end for et år siden.”

MARKEDER LEVERER PÅ GOOD GROWTH-STRATEGI
For at styrke sin position som et førende globalt mejeriselskab fokuserer Arla sine forretninger i to kommercielle zoner, Europa og International. Med en samlet omsætning på 6.507 millioner EUR, svarende til 62 procent af omsætningen for hele koncernen, overgik Arlas kerne-brands forventningerne i Europa og leverede en stærk vækst for brandede produkter på 2,5 procent. Særligt mælk og yoghurt var populære kategorier blandt forbrugerne, og Arla® Skyr leverede en omsætningsvækst på 22 procent, mens salget for Arlas økologiske produktserie voksede med 2,7 procent.

Selvom omsætningen på Arlas internationale vækstmarkeder uden for Europa var negativt påvirket af valutakurser, leverede Arlas overordnede internationale forretning en volumendrevet omsætningsvækst for brandede produkter på 4,6 procent og en samlet omsætning på 1.576 millioner EUR. Mellemøsten og Nordafrika er fortsat Arlas største marked uden for Europa, og Arlas omsætning steg til 560 millioner EUR i 2018 (sammenlignet med 549 millioner EUR i 2017). Arlas planlagte opkøb af en fabrik, som producerer smelteost under brandet Kraft, fra den multinationale fødevarer- og drikkevareproducent Mondeléz skal styrke Arlas position i Mellemøsten betydeligt.

“Vi opererer på et globalt marked med hurtigt skiftende forbrugertrends, politisk usikkerhed og volatilitet. Ikke desto mindre har vores markeder over hele verden leveret gode resultater, som vi kan bygge videre på i 2019. Med vores Good Growth-strategi er vi på rette spor til en bæredygtig styrkelse af forretningen,” siger Arla Foods’ CEO Peder Tuborgh.

VÆKST FOR BRANDEDE PRODUKTER OG STRATEGISKE MILEPÆLE
Arla arbejder hele tiden på at forbedre forretningen ved at flytte stadig større mængder af ejermælk over i virksomhedens egne mere lønsomme brands. Salget af brandede produkter steg med 3,1 procent i 2018, og Arla nåede en brand-andel på 45,2 procent, hvilket er over det langsigtede mål på 45 procent. Arla® brandet er centralt for den globale forretning, og Arla® brandets omsætning steg med 0,2 procent til 3.034 millioner EUR i 2018. Lurpak®brandet der dækker over smør og smørbare produkter, leverede en omsætningsstigning på 6,3 procent til 561 millioner EUR, mens Arlas førende ostebrand i Mellemøsten og Nordafrika, Puck®, havde en omsætningsstigning på 3,8 procent til 352 millioner EUR. Salget af Arlas specialost Castello faldt med 0,6 procent til 180 millioner EUR, primært som følge af valutakurser. Den varme sommer i Europa havde en positiv effekt på de mælkebaserede drikke, hvor salget steg med 10,1 procent til 248 millioner EUR.

Arla Foods’ CFO Natalie Knight siger, “Vores brands er kernen i vores forretning, og det er derfor afgørende, at vi fortsætter med at levere produkter, som imødekommer forbrugernes krav og skiftende kostvaner. Vi vil fortsætte med at levere populære brands og nyskabelser, som eksempelvis næringsrige on-the-go-produkter, for at fastholde forbrugernes loyalitet over for Arlas brands.”

INVESTERINGER OG FORVENTNINGER TIL 2019
2019 forventes at være endnu et stort investeringsår, idet en stærk finansiel balance giver Arla mulighed for at investere i produktionskapaciteten og i nye teknologier, som understøtter energibesparelser og optimeringer. Arlas planlagte investeringer på 458 millioner EUR i 2019 omfatter blandt andet det igangværende byggeri af et nyt mælkepulvertårn i Pronsfeld, Tyskland, udvidelse og modernisering af eksisterende produktionsanlæg i Nordeuropa og en større investering i Arla Foods Ingredients.

Brexit er fortsat en variabel faktor i koncernens forventninger til 2019, mens forhandlinger mellem UK og EU fortsætter. Arla overvåger og vurderer situationen løbende, for at sikre, at forretningen er forberedt på de forskellige scenarier. Arlas holdning er fortsat, at der skal være fri bevægelighed hen over grænser for varer og medarbejdere.

I 2019 forventer Arla at skabe yderligere vækst for sine brandede produkter både i Europa og internationalt. Koncernen forventer at nå en omsætning på 10,2-10,6 milliarder EUR i 2019 med en forventet resultatandel i intervallet 2,8-3,2 procent og en forventet gearing i 2019, der holder sig inden for målet på 2,8-3,4, trods udbetaling af hele årets resultat for 2018 til andelshaverne.

Arla forventer at offentliggøre sin årsrapport 2018 d. 28 februar, når Arlas Repræsentantskab har godkendt, hvordan overskuddet skal fordeles.

Tilføj kommentar

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed