Dagligpressen

William Demant skifter navn samtidig med et stærkt årsregnskab

william demant

William Demant Holding A/S har til hensigt at skifte navn til Demant A/S. På den årlige generalforsamling vil virksomheden bede aktionærerne om at godkende navneskiftet til Demant. Herudover planlægger Oticon Fonden, som ejer aktiemajoriteten i Demant, at skifte navn til William Demant Fonden.

Det nye navn og brand følger virksomhedens strategi om at positionere Demant som branchens førende koncern inden for høresundhed med det formål at skabe livsforandrende forskelle gennem udbredelse af høresundhed. Et tydeligt og tiltalende Demant-brand vil støtte op om denne ambition.

”I løbet af de seneste år har vi udviklet og forandret Demant fra et anonymt holdingselskab til et mere aktivt moderselskab med en gruppe af individuelle virksomheder, der alle har betydelig gavn af at være en del af en global, stærk høresundhedskoncern. Vi ser stort potentiale og høj værdi for vores mange virksomheder og for de interne funktioner i vores koncern i at styrke deres samarbejde på tværs af gruppen. Det at tilhøre et globalt, fondsejet selskab med en lang historie er et stærkt budskab, som vi gerne vil udtrykke med dette navneskift,” siger koncernchef og adm. direktør Søren 
Nielsen, Demant.

Navneskiftet til Demant kommer ikke til at ændre noget for kunder, der handler med virksomhederne i Demant-gruppen. Kommercielt opererer de enkelte virksomheder stadig hver for sig, men de vil drage nytte af synergier på tværs af Demant.

”Vi fortsætter vores multi-business-strategi med flere forretningsområder og individuelle virksomheder med hver deres markedsstrategi, men samtidig styrker vi hele Demant ved at tilbyde en engagerende, fælles fortælling og kommunikationsplatform. Et stærkere Demant-brand vil først og fremmest styrke samarbejdet og tilhørsforholdet på tværs af koncernen, men det vil også give os bedre muligheder for at tiltrække de største talenter og bedste medarbejdere til gruppens mange enheder,” siger Søren 
Nielsen.

Det foreslåede navneskift skal godkendes på den årlige generalforsamling, som afholdes den 19. marts 2019. Oticon Fonden, som er Demants hovedaktionær, støtter forslaget. Efter det officielle navneskift vil handels-tickeren hos Nasdaq Copenhagen hurtigst muligt skifte til Demant (lige nu WDH.CO). Herudover vil der ikke være nogen ændringer vedrørende aktien.

Fra Oticon Fonden til William Demant Fonden
Sammen med navneskiftet fra William Demant Holding til Demant planlægger den største aktionær, Oticon Fonden, også at skifte navn. Det hidtidige fulde navn har været William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond – kaldet Oticon Fonden. Fonden har ansøgt om og modtaget forhåndsgodkendelse af at skifte navn til William Demant Fonden for at kunne skabe en klarere og mere logisk struktur for hele William Demant-gruppen

Årsregnskab viser stærk vækst

“Jeg er stolt over det seneste års resultater, som viser, at vi i 2018 tog et stort skridt hen imod at opfylde vores formål om at skabe livsforandrende forskelle gennem udbredelse af høresundhed. Vi fortsætter vores vækstrejse ved at vinde markedsandele og ved klart og tydeligt at påvise de positive effekter, som vores specialiserede høreløsninger har på sundhed. Vi leverer ikke bare håndgribelige resultater på den korte bane – hvor et af højdepunkterne har været en vækst på 12 % i vores forretningsaktivitet Diagnostiske Instrumenter – vi fortsætter også med at udvikle koncernen til fremtidig succes ved at foretage store investeringer i alle forretningsaktiviteter og nøgleområder som fx forskning og udvikling og digitalisering. Med lanceringen af en ny høreapparatplatform er Oticon nu klar til at markedsføre nye premium-produkter ved at tage den banebrydende audiologi i Oticon Opn endnu et skridt videre. Jeg er overbevist om, at vi er godt rustet 
til at opfylde vores ambitioner for 2019,” 
siger koncernchef og adm. direktør, Søren Nielsen, Demant.


Stærk omsætningsvækst på 9 % i lokal valuta, der overstiger markedsvækstraten
8 % vækst i EBIT (6 % justeret); ekstraordinært højt niveau af ressourcer dedikeret til fremtidig vækst
Ny platform gør Oticon i stand til at lancere premium-produkter med betydelige audiologiske fordele
Forventninger til 2019: EBIT på DKK 2,65-2,95 mia. og aktietilbagekøb for mindst DKK 1,2 mia.

  • Koncernens samlede omsætning udgjorde DKK 13.937 mio. i 2018 svarende til en vækstrate på 6 %. Koncernen leverede således betydelig organisk vækst, som bidrog med 7 procentpoint, mens akkvisitiv vækst bidrog med 2 procentpoint og valutakurseffekter med -3 procentpoint.
  • I forretningsaktiviteten Høreapparater nåede væksten i lokal valuta 9 %. Vores forretning for engrossalg af høreapparater leverede en flot præstation med en organisk vækstrate på 9 % og øgede således sin markedsandel i værdi til trods for aftagende vækst hen imod slutningen af året. Oticon vil i de kommende uger lancere nye premium-produkter, som er baseret på en ny platform med høj ydeevne, og som takket være nye banebrydende teknologier dokumenteret leverer endnu bedre taleforståelse end det ikoniske Oticon OpnTM. Lanceringen vil også omfatte vores første genopladelige litium-ion-baserede batterier. Derudover og i tråd med vores multi-brand-strategi vil Bernafon og Sonic ligeledes lancere nye stærke produktporteføljer i andet kvartal af 2019, ligesom vi også forventer at introducere vores første Philips-brandede høreløsninger til markedet i andet kvartal af 2019. Vores forretning for detailsalg af høreapparater leverede 9 % vækst i lokal valuta, hvilket hovedsageligt var drevet af akkvisitiv vækst på 8 %, mens den organiske vækst var 1 % – dog med betydelige forskelle mellem markeder.
  • Forretningsaktiviteten Høreimplantater leverede 10 % underliggende organisk vækst, når man justerer for vores beslutning om at reducere vores aktivitetetsniveau på udvalgte cochlear-implantat-markeder (CI) med lavere priser. I vores CI-forretning oversteg den underliggende vækst den estimerede markedsvækstrate på 10-12 % som følge af udrulningen af Neuro 2 med øget momentum på europæiske nøglemarkeder hen imod slutningen af året. Vores forretning for benforankrede høresystemer (BAHS) leverede en beskeden vækstrate, der lå en smule over markedsvækstraten, som vi skønner var flad i 2018 som følge af manglen på produktintroduktioner. I slutningen af første halvår 2019 vil BAHS-forretningen introducere en ny Ponto-lydprocessor, som er baseret på en helt ny platform, og som indeholder uovertruffen audiologi samt en række forbedrede funktionaliteter. I rapporterede tal var væksten i Høreimplantater 5 % i lokal valuta, og denne vækst var udelukkende organisk.
  • Forretningsaktiviteten Diagnostiske Instrumenter oplevede exceptionel vækst på 12 % i lokal valuta, som næsten udelukkende bestod af organisk vækst, og med en skønnet markedsvækstrate på ca. 5 % vandt vi således yderligere markedsandele. Vi opnåede flotte resultater på tværs af brands, produktkategorier og geografiske områder.
  • Sennheiser Communications, som er vores 50/50 joint venture med Sennheiser KG, leverede en flot underliggende vækstrate på 25 % (46 % rapporteret) og øgede således bidraget til koncernens EBIT betydeligt til DKK 104 mio.
  • Koncernens resultat af primær drift (EBIT) steg med i alt 6 % og nåede DKK 2.652 mio. før omstruktureringsomkostninger på DKK 120 mio., hvilket er inden for de udmeldte forventninger om et EBIT på DKK 2,65-2,85 mia. før omstruktureringsomkostninger på DKK 120 mio. (de tidligere forventninger om et EBIT på DKK 2,55-2,85 mia. før omstruktureringsomkostninger på DKK 150 mio. blev justeret i august 2018). Den justerede EBIT-margin på 19,0 %, som er uændret i forhold til 2017, blev positivt påvirket af den flotte vækst, som vores forretning for engrossalg af høreapparater genererede – til trods for at forretningen brugte flere ressourcer på fortsat innovation – og også af Diagnostiske Instrumenter og Sennheiser Communications, hvorimod den lave organiske vækst i vores forretning for detailsalg af høreapparater havde en udvandende effekt på marginen. Det rapporterede EBIT voksede med 8 % til DKK 2.532 mio., hvilket svarer til en EBIT-margin på 18,2 % eller en stigning på 0,5 procentpoint i forhold til 2017. Årets rapporterede resultat steg med 4 % til DKK 1.830 mio., og indtjening pr. aktie (EPS) steg med 7 % til på DKK 7,32.
  • Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) faldt med 13 % til DKK 1.765 mio. før omstruktureringsomkostninger dels som følge af en stigning i vores netto arbejdskapital, der er et resultat af et lavt lagerniveau i begyndelsen af året og forberedelserne til de kommende produktlanceringer, og dels som følge af skat betalt i 2018, der relaterer sig til 2017 og 2019.
  • Demant-koncernen forventer at levere organisk salgsvækst over markedsniveauet i 2019 og at øge salgsmomentum i løbet af året, efterhånden som vi begynder at se effekten af lanceringer af nye produkter. Baseret på valutakurser pr. 18. februar 2019 forventer vi en positiv valutakurseffekt på omsætningen på 
    1 % i 2019 inklusive effekten af valutakurssikring. Vi forventer et rapporteret resultat af primær drift (EBIT) på DKK 2,65-2,95 mia. Vi forventer at levere betydelig vækst i pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) og at tilbagekøbe aktier for mindst DKK 1,2 mia. Vi tilstræber en gearing-multipel på 1,8-2,3 målt som forholdet mellem nettorentebærende gæld (NIBD) og EBITDA svarende til en uændret gearing-multipel på 1,5-2,0 før implementeringen af IFRS 16.

Tilføj kommentar

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed