Dagligpressen

Ulige hjælp til handicappede

handicappede

En ny analyser fra STAR viser, at der er store forskelle på, hvor ofte kommunerne bevilliger hjælpemidler og personlig assistance til personer med handicap. De handicapkompenserende ordninger er et oversete værktøjer, som kan bruges bedre mener ekspert.

I 2018 var Odense den kommune i landet, som oftest bevilligede personlig assistance til personer med handicap. I alt bevilligede Odense Kommune personlig assistance 930 gange, hvilket udgør 8,5 procent af hele landets bevillinger af personlig assistance. Det viser en  ny analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Analysen viser også, at fem kommuner ikke har indberettet nogen bevillinger af personlig assistance. Ifølge analysen kan det skyldes meget lav brug af ordningen eller registreringsvanskeligheder.

Landets jobcentre kan bevillige personlig assistance til personer, som på grund  fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job. 

Ekspert: Ordningerne skal bruges mere

Ifølge Bente Nissen, seniorkonsulent i Cabi og ekspert i job og handicap, er de handicap kompenserende ordninger som eksempelvis personlig assistance, ofte oversete i jobcentrene. De kan med fordel bruges bedre, mener hun.

“Det er ofte sådan, at handicap forbindes med et fysisk handicap, men vi skal blive bedre til at bruges ordningerne over for personer med psykisk funktionsnedsættelse som fx ADHD, hukommelsesbesvær eller mangel på overblik,” siger Bente Nissen.

Hun har været med til at gennemføre projektet Kompensation til flere, hvor 17 kommuner, herunder Odense, bl.a. blev undervist i at buruge de handicapkompenserende ordninger bedre.

“Vi oplevede, at når kommunerne fik viden om de handicapkompenserende ordninger, fik de også øjnene op for, at ordningerne kan bruges meget bredere end de bliver i dag. En handicapkompenserende ordning er måske det, der skal til for, at en borger kan komme i ordinær beskæftigelse eller fleksjob. Vi ved også, at der er mange ledige unge og kontanthjælpsmodtagere, der har en psykisk funktionsnedsættelse som eksempelvis ADHD, følger af stress eller hukommelsesbesvær. Her kan en handicapkompenserende ordning også være svaret, når vi skal hjælpe den enkelte ind på arbejdsmarkedet,” siger Bente Nissen.

Tilføj kommentar

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed